Privacy op het Tabor College

Privacy op het Tabor College

Op het Tabor College gaan wij zorgvuldig om met de persoonsgegevens van betrokkenen wiens gegevens worden verwerkt (medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers, bezoekers en andere relaties). Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt de school zich aan de van toepassing zijnde wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de uitvoeringswet AVG en de onderwijswetgeving. 

Voor acute zaken met betrekking tot de website en social media (opmerkingen over of verwijdering van berichten of fotografie) kunt u contact opnemen met onze privacy officer via privacy@tabor.nl.

Privacyverklaring & Verwerkingsregister

Klik hier om onze privacyverklaring te lezen. Het Tabor College werkt momenteel aan het opstellen van een verwerkingsregister, waarin inzichtelijk gemaakt is welke persoonsgegevens op welke manier verwerkt worden. Dit register is op termijn, op aanvraag, in te zien bij onze privacy officer.

Contactinformatie Functionaris Gegevensbescherming

Wij hebben een externe Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld, te weten: Frederik Petersen van Lumen Group B.V. U kunt de Functionaris voor Gegegevensbescherming voor vragen en/of klachten bereiken via deze beveiligde website.

Belangrijke documenten over privacy

Meer informatie

Voor al uw vragen over privacy kunt u terecht bij onze privacy officer via privacy@tabor.nl.

Tabor College bestaat uit drie locaties:

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?