Privacy op het Tabor College

Privacy op het Tabor College

Op het Tabor College gaan wij zorgvuldig om met de persoonsgegevens van betrokkenen wiens gegevens worden verwerkt (medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers, bezoekers en andere relaties). Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt de school zich aan de van toepassing zijnde wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de uitvoeringswet AVG en de onderwijswetgeving. 

Voor acute zaken met betrekking tot de website en social media (opmerkingen over of verwijdering van berichten of fotografie) kunt u contact opnemen met onze privacy officer via privacy@tabor.nl.

Belangrijke documenten over privacy

Vragen of klachten?

Voor al uw vragen of klachten over privacy kunt u terecht bij onze privacy officer via privacy@tabor.nl. Wij hebben daarnaast een externe Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld, te weten: Tim van Maarseveen van L2P. U kunt de Functionaris voor Gegegevensbescherming ook bereiken voor vragen en/of klachten, dat kan via fg@l2p.nl.

Tabor College bestaat uit drie locaties:

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?