Topsport Talentschool

Wij zijn Topsport Talentschool

Sven Kramer, Max Verstappen, Klaas-Jan Huntelaar en Dafne Schippers zaten alle vier op een Topsport Talentschool. Zo konden ze hun studie en hun sport combineren, en hun droom om topsporter te worden waarmaken.

Het Tabor College is sinds 2006 een Topsport Talentschool. De Topsport Talentscholen horen bij het Expertisecentrum voor Topsport en Onderwijs (EVOT), een organisatie die nauw samenwerkt met NOC*NSF/KNVB. Talentvolle sporters de kans geven om studie en sport te combineren, is het belangrijkste doel. In heel Nederland zijn er momenteel dertig Topsport Talentscholen. Het Tabor College is de enige school in West-Friesland.

We vertellen je graag wat we je kunnen bieden als je een topsportstatus van NOC*NSF/KNVB hebt. Heb je geen topsportstatus, maar sport je op hoog niveau en train je veel, ook dan zetten we onze deskundigheid graag in om je te helpen bij het combineren van topsport en school. De topsportcoördinator kan je er meer over vertellen. 

Wat is een Topsport Talentschool eigenlijk?

Een Topsport Talentschool is een school met een speciale licentie, uitgegeven door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hiermee heeft het Tabor College toestemming om jonge en talentvolle sporters, wettelijk geregelde, extra faciliteiten aan te bieden om een diploma te halen naast alle trainingsarbeid. Zie voor meer informatie ook www.evot.nl.

Wanneer ben je een Topsport Talentleerling?

Je bent Topsport Talentleerling als je in de talentendatabase van het NOC*NSF opgenomen bent. De sportbonden kennen op basis van hun eigen talentprofielen deze statussen toe en laten de namen van de sporters in de NOC*NSF database plaatsen. Als je in deze talentendatabase staat, ben je dus Topsport Talentleerling en kom je in aanmerking voor Topsport Talentfaciliteiten. Deze faciliteiten zijn uiteraard altijd verkrijgbaar op één van de dertig Topsport Talentscholen in Nederland. 

De Topsport Talentstatussen die de bonden kunnen verstrekken, zijn ‘Belofte’, ‘Nationaal Talent’ of ‘Internationaal Talent’.

Faciliteiten

Afhankelijk van het niveau van de topsporter en zijn of haar persoonlijke omstandigheden, mag een Topsport Talentschool onderwijs ‘op maat’ bieden. Voor de absolute topsporters is het zelfs mogelijk het eindexamen over twee leerjaren te spreiden. Voorbeelden van mogelijke faciliteiten zijn:

 • Begeleiding door een Topsport Talentfunctionaris.
 • (Gedeeltelijke) ontheffing voor een (examen)vak om die tijd voor studie of training te gebruiken.
 • Gespreid examen doen.
 • Minder lessen volgen. Een statusleerling mag 20% van zijn onderwijstijd verzuimen, als hij deze tijd maar aan zijn sport besteedt.
 • Aanpassen van het lesrooster.
 • Verschuiven van toetsen.
 • Extra begeleiding (bij zwakke vakken of na afwezigheid).
 • Eigen studieruimte.
 • Overblijffaciliteiten.
 • Uitstel of vermindering van huiswerk.

Mocht je je talentstatus verliezen dan behoud je ontheffingen voor bepaalde vakken, behalve als de gemiste stof eenvoudig en snel in te halen is.

Begeleiding

Op zowel d’Ampte als Oscar Romero en Werenfridus kun je rekenen op de begeleiding van een topsportbegeleider. De begeleiding van Topsport Talentleerlingen wordt op elke locatie georganiseerd door een coördinator. Bij hen kun je terecht met je vragen en ze ontvangen je graag.

Eigen inzet

Eigen inzet is erg belangrijk. Het is van belang dat topsportleerlingen zelf de school- en sportzaken goed op orde houden en zelf initiatief nemen als er iets besproken en/of geregeld moet worden. Je motivatie en inzet op school is dus even belangrijk als in een training of in een wedstrijd. Het is zelfs zo dat verstrekte faciliteiten ingetrokken kunnen worden als het schoolwerk onvoldoende onderhouden wordt. Dit kan natuurlijk ook indien de topsporttalenstatus wordt verloren.

Wat als je nu geen officiële status hebt?

Sommige bonden zijn niet zo scheutig met het verlenen van statussen en bij andere bonden is het zelfs onmogelijk om een status te krijgen, omdat NOC*NSF dat verboden heeft. Als je geen status hebt, maar je wel kunt aantonen dat je op hoog niveau sport bedrijft en moeite hebt om school met sport te combineren, dan helpen we je op het Tabor College graag. Je wordt dan als ‘schooltalent’ ook geholpen. We mogen niet zo ver gaan als bij een sporter met een officiële status, maar we proberen toch zoveel mogelijk maatwerk te leveren. Tot tevredenheid van onze leerlingen en hun ouders.

Kwaliteit van een Topsport Talentschool

 • Op een Topsport Talentschool werken Talentbegeleiders die in het begeleiden van sporttalenten speciaal geschoold zijn.
 • Op elke Topsport Talentschool moet worden voldaan aan vastgestelde kwaliteitseisen en takenpaketten.
 • Elke Topsport Talentschool wordt periodiek door een onafhankelijke auditcommissie gecontroleerd.
 • De landelijke coördinator heeft namens de Topsport Talenscholen intensief contact met NOC*NSF, het ministerie van Onderwijs, de sportbonden en deskundigen op het gebied van talentbegeleiding.
 • Op een Topsport Talentschool heeft elke statussporter recht op begeleiding, op andere scholen is dat een gunst.
Tabor College bestaat uit drie locaties:

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?