Resultaten

Resultaten van ons onderwijs

De locaties van het Tabor College nemen deel aan Venster voor Verantwoording. Dit is een project waarbij alle cijfermatige informatie voor scholen in het voortgezet onderwijs verzameld worden in één systeem. Binnen Tabor College streven we samen naar goede resultaten voor de leerlingen. Onze scholen hebben het basisarrangement van de Inspectie.

Inspectieoordeel

In 2018 heeft de inspectie onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het onderwijs op de drie Tabor-scholen. Onderstaand de conclusies uit het rapport.

Wat gaat goed?

“Het bestuur van het Tabor College zorgt voor onderwijs van voldoende tot goede kwaliteit. Op de scholen binnen het Tabor College is er sprake van een rustig leerklimaat, waarbij leerlingen veelal een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken.

Het Tabor College heeft een breed aanbod voor haar leerlingen, waardoor er veel keuze is voor leerlingen en er mogelijkheden zijn tot maatwerk. Het bestuur biedt haar personeel veel ruimte voor scholingen en trainingen in het kader van duurzaam inzetbaar personeel.

Wat betreft de kwaliteitszorg genieten de scholen binnen het Tabor College veel ruimte voor eigen initiatieven, zolang dit binnen de uitgangspunten van de kadernotitie past en de andere Tabor scholen er geen hinder van ondervinden. Deze ruimte wordt als positief ervaren.

Het Tabor College d’Ampte heeft voor alle drie afdelingen de waardering goed ontvangen. Deze school kan ook Tabor-breed gezien worden als de voorloper in de ontwikkeling van kwaliteitszorg en ambitie en kan hierbij als voorbeeld dienen als het gaat om kwaliteitscultuur. Tot slot is het bestuur financieel gezond. Het bestuur weet hoeveel geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het verzorgen van goed onderwijs.”

Uit: Inspectierapport 4 oktober 2018

Recent oordeel

Door het onderzoek uit 2018 zijn de oordelen over Oscar Romero en Werenfridus op de site van de inspectie weggevallen. Hieronder een overzicht van de meest recente oordelen over de scholen. 

Tabor College locatie d’Ampte 
VMBO BGoed 
VMBO K Goed 
VMBO (G) TGoed 
Tabor College locatie Oscar Romero 
VMBO (G) TVoldoende of Basistoezicht
HAVOVoldoende of Basistoezicht
VWOVoldoende of Basistoezicht
Tabor College locatie Werenfridus  
HAVO Voldoende of Basistoezicht
VWOVoldoende of Basistoezicht

Scholen op de kaart

Voor meer informatie over de resultaten van onze locaties verwijzen we naar Scholen op de kaart.

Tabor College bestaat uit drie locaties:

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?