Veiligheidsbeleid

Veiligheid op het Tabor College

Binnen de scholen van het Tabor College is veiligheid van groot belang. Leerlingen en medewerkers moeten zich tijdens hun werken op de scholen veilig kunnen voelen. Deze veiligheid betreft zowel fysieke als sociale veiligheid.

De fysieke veiligheid heeft te maken met de gebouwen en de inrichting ervan. Voor de scholen zijn ontruimingsplannen, die regelmatig worden gecontroleerd en beproefd. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan veiligheidsvoorwaarden in de gebouwen (brandbestrijdingsmiddelen, noodverlichting, enz.).

De sociale veiligheid is een zaak waar de scholen veel aandacht aan besteden. In de lessen, in de contacten met de mentor, tijdens pauzes en tussenuren, is de sociale veiligheid van leerlingen van belang en daarom in ieders aandacht.

Naast de aandacht van medewerkers en mentoren kent de school ook vertrouwenscontactpersonen. Iedere school heeft twee vertrouwenscontactpersonen die leerlingen kunnen steunen in vragen rond veiligheid (en andere vragen!).

In de tweejaarlijkse enquêtes onder leerlingen en medewerkers wordt de veiligheid ook bevraagd. Hier gaat het om fysieke en sociale veiligheid. De uitkomsten van deze enquêtes worden intern besproken en leiden, waar nodig, tot aanpassing van de gebouwen of het beleid.

Tabor College bestaat uit drie locaties:

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?