Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt de belangen van leerlingen, ouders en medewerkers van het Tabor College. De raad oefent medezeggenschap uit over (voorgenomen) beleid dat geldt voor meerdere locaties binnen het Tabor College.

De MR is per e-mail bereikbaar via mr@tabor.nl

Reglement

Op de pagina Regelingen vindt u het Medezeggenschapsreglement van de MR. De overige stukken, zoals agenda’s en besluiten- en actielijsten, zijn uitsluitend bedoeld voor ouders, leerlingen en medewerkers van het Tabor College. Voor alle documenten geldt dat zij mogelijk nog niet zijn vastgesteld of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden. Het spreekt voor zich dat deze documenten uitsluitend ter informatie zijn bedoeld en dat er geen rechten aan ontleend kunnen worden.

Vergaderstukken

Voor ouders, leerlingen en medewerkers van het Tabor College zijn alle vergaderstukken van enige vergadering opvraagbaar bij de secretaris van de MR. Ook zijn vrijwel alle vergaderingen openbaar, dus als u belangstelling heeft om een vergadering bij te wonen bent u van harte welkom.

Wel vragen wij u om vooraf een bericht te sturen naar mr@tabor.nl.

Tabor College bestaat uit drie locaties:

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?