Verzuimbeleid

Verzuimbeleid Tabor College

Onze scholen kennen een actief verzuimbeleid, met als doel het verzuim door leerlingen tot een minimum te beperken. Het verzuimbeleid is gebaseerd op de heldere afspraken die in West-Friesland zijn gemaakt tussen middelbare scholen en de leerplicht, de zogenaamde verzuimkaart. De scholen van het Tabor College hebben elk een verzuimcoördinator in dienst die toeziet op de naleving van de afspraken. Hierin wordt direct samengewerkt met de aan de school verbonden leerplichtambtenaar die éénmaal in de zes weken een leerplichtsspreekuur verzorgt. Indien leerlingen onverhoopt meer dan de afgesproken maximale uren absent zijn, worden zij gemeld in DUO.

Om te voorkomen dat leerlingen die ondanks alle inzet toch structureel veel verzuimen uiteindelijk het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie (en voortijdig schoolverlater worden) heeft de school, naast de uitgebreide ondersteuningsstructuur, direct contact met leerplicht en het RMC. Tevens is de school vertegenwoordigd in het regionale overleg betreffende het thema verzuim.

Dit beleid heeft ertoe geleid dat de afgelopen jaren het percentage leerlingen dat de school verlaat zonder diploma en tot de voortijdig schoolverlaters is gaan horen beperkt is tot 0,31% (landelijk 0,48%) in 2014. Dit is regionaal gezien erg laag.

Jaar Percentage Tabor College Percentage landelijk
2019 0,31 1,72
2020 0,40 1,88
2021 0,31 2,34
2022 0,38 n.n.b.

Van elk van de leerlingen die het betreft is bij de school bekend wat de reden van het schoolverlaten is en is na uitvoerig contact met leerplicht en/of het RMC toestemming verkregen om het schoolbezoek te beëindigen.

Tabor College bestaat uit drie locaties:

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?